18 Maja, 2023

Mirela Milićević Šečić u ime Federalnog ministarstva kulture i športa na sastanku Radne grupe za izradu prijedloga Akcionog plana za implementaciju Strategije kulturne politike u BiH 2023 – 2026

Mirela MS fotoU organizaciji Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine u srijedu,17. 5. 2023. godine, održan je Drugi sastanak Radne grupe za izradu prijedloga Akcionog plana za implementaciju Strategije kulturne politike u BiH 2023 – 2026.

Sukladno s Programom rada Vijeća ministara Bosne i Hercegovine za 2021. godinu, u kojem je planirana izrada novog Akcionog plana, Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine formiralo je Radnu grupu koja treba da sačini prijedlog.

Radnu grupu čine predstavnici svih ministarstava kulture u Bosni Hercegovini. Jučerašnjem sastanku prisustvovala je predstavnica Federalnog ministarstva kulture i športa, Mirela Milićević Šečić.

Sastanak je bio prigoda da se još jednom podcrta važnost rada na donošenju strateških dokumenata koji su, prije svega, neophodni nositeljima kulturnih projekata koji apliciraju za sredstva iz međunarodnih fondova. Na brojnim međunarodnim natječajima od aplikanata se zahtijeva da projekti predloženi za potporu budu sukladni sa strateškim dokumentima zemlje iz koje dolaze.

S ciljem da se nosiocima projekata u oblasti kulture omogući dostupnost sredstvima potpore iz međunarodnih fondova, organiziran je rad na izradi Akcionog plana za implementaciju Strategije kulturne politike u BiH 2023 – 2026.

Potporu ovim aktivnostima daje Ured UNESCO-a u Sarajevu.