25 Septembra, 2023

Ministrica Vlaisavljević na sastanku s predstavnicima Međukulturalnog vijeća BiH

Ministarica Sanja Vlaisavljević i stručna savjetnica za pozorišnu, filmsku i muzičku djelatnost Mirela Milićević Šečić sastale su se 22. 9. 2023 godine sa članovima Međukulturalnog vijeća, predstavnicima četiri organizacije kulture naroda Bosne i Hercegovine.

Na sastanku su sudjelovali predsjednik Jevrejsko kulturno-prosvjetnog i humanitarnog društva “La Benevolencija” Vladimir Andrle, predsjednik Upravnog odbora Srpskog prosvjetnog i kulturnog društva “Prosvjeta” Dejan Garić, dopredsjednik Hrvatskog kulturnog društva “Napredak” Josip Križanović, predsjednik Bošnjačke zajednice kulture “Preporod” Sanjin Kordić i generalni tajnik Nazif Salčin.

Na samom početku, ministrica Vlaisavljević je naglasila značaj ovih organizacija kao zaštitnika naslijeđa, tradicije i kulture u zemlji sa tako bogatom historijom i tradicijom.

Predstavnici četiri nacionalna društva govorili su o mogućnostima rješavanja njihovih statusnih pitanja i načina finansiranja jer će, kako je istaknuto, tek na taj način u punom kapacitetu moći dati svoj doprinos.

Razgovarano je i o važnosti donošenja Zakona o restituciji koji bi omogućio povratak ili naknade za imovinu, uključujući imovinu u vlasništvu vjerskih grupa, nacionalizovanu ili izvlaštenu pod komunističkom vlašću.

Inače, shodno Zaključku kojeg usvaja Vlada Federacije Bosne i Hercegovine i Ukazom o proglašenju Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine, svake godine se obezbjeđuju sredstva za Tekuće transfere neprofitnim organizacijama na pozicijama Federalnog ministarstva kulture i sporta za navedena, najstarija kulturna društva u Bosni i Hercegovini s ciljem očuvanja i zaštite nacionalnih kultura Bosne i Hercegovine.

Ove godine su za nacionalna društva obezbijeđena sredstva u sljedećim iznosima:

  • Bošnjačka zajednica kulture “Preporod” 500.000 KM
  • Srpsko prosvjetno i kulturno društvo “Prosvjeta” 150.000 KM
  • Jevrejsko kulturno-prosvjetno i humanitarno društvo “La Benevolencija” 60.000 KM
  • Hrvatsko kulturno društvo “Napredak” 340.000 KM.