20 Septembra, 2023

Ministarstvo: Potpisan Ugovor o finansiranju Filmskog Centra Sarajevo

Ministrica Sanja Vlaisavljević potpisala je danas u Ministarstvu Ugovor o finansiranju Javnog preduzeća Filmski Centar Sarajevo s direktoricom Centra Ines Tanović.

Sredstva u iznosu od 200.000 KM odobravaju se u svrhu subvencioniranja Centra za očuvanje i zaštitu filmske građe, a raspodjela će se vršiti u skladu sa općim i posebnim kriterijima.

Federalno ministarstvo kulture i sporta vršit će kontrolu namjenskog utroška odobrenih sredstava. Kontrola će se vršiti na osnovu dostavljenih izvještaja, a po potrebi i neposredno kod ovog javnog preduzeća.

Bit će ovo prvi korak ka reorganizaciji rada i sistematizaciji radnih mjesta Filmskog Centra Sarajevo, zaključeno je nakon današnjeg čina potpisivanja Ugovora.