Sektor za kulturno-historijsko naslijeđe i kulturu

Sektor za kulturno-historijsko naslijeđe i kulturu obavlja upravne, stručne i druge poslove koji se odnose na koordinaciju u oblasti zaštite i korištenja kulturno-historijskog naslijeđa, muzejskoj, arhivskoj, bibliotekarskoj, izdavačkoj, pozorišnoj, muzičkoj, likovnoj, filmskoj djelatnosti, djelatnost ustanova, udruženja, fondacija i drugih pravnih lica u oblasti kulture, prati i proučava stanje i pojave u ovim oblastima na osnovu prikupljanja podataka i obrađivanje tih podataka sa prijedlogom mjera za rješavanje utvrđenih problema, izrađuje analize, izvještaje, informacije, elaborate, studije, programe, planove, procjene i druge stručne, informativne, planske, dokumentacione i analitičke materijale u ovim oblastima, vrši stručnu obradu sistemskih rješenja od značaja za ove oblasti, inicira i učestvuje u izradi zakona i drugih propisa u oblasti kulturno-historijskog naslijeđa i kulture, vodi bazu podataka o pravnim licima u kulturi, vodi evidenciju o manifestacijama kulture u Federaciji BiH, planira, inicira i učestvuje u izradi standarda u oblasti kulture, priprema prijedloge planova sredstava, prijedloge raspodjele sredstava i iznalazi metode unapređivanja raspodjele budžetskih sredstava za finansiranje zaštite kulturno-historijskog naslijeđa i kulture u FBiH, vrši i druge poslove iz oblasti kulture i kulturno-historijskog naslijeđa.

 

Telefon : 033 254 100

Fax : 033 226 675

© 2019 Federalno ministarstvo kulture i sporta. Sva prava pridržana. Designed By ELUR d.o.o. Kiseljak