13 Oktobra, 2022

Međunarondi samit mladih „Otvoreni Svijet“

Federalnom ministarstvu kulture i sporta, je od strane Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine dostavljeno pozivno pismo fondacije Zajedno za mlade prof. Dr. Danica Grujičić” za Međunarodni samit mladih Otvoreni svijet”, koji će se održati na Zlatiboru, Republika Srbija, od 27. do 31. oktobra 2022. godine.

Očekuje se da će na samitu učestvovati više od 3.000 mladih ljudi iz cijelog svijeta. Učesnici će imati priliku da prisustvuju više od 20 tematskih panela, na kojima će nastupiti predavači iz različitih zemalja sveta, predstavnici državnih institucija i najvećih kompanija, kao i istaknuti sportisti, umjetnici i javne ličnosti. Na samitu osim studenata i mladih mogu učestvovati i menadžeri nevladinih organizacija, predstavnici državnih institucija i menadžeri kompanija.

Kotizacija po učesniku iznosi 250 eura u koju je uključen smještaj, hrana i učešće na svim panelima i sastancima.

Više informacija na: https://openworldsummit.com/

Prijava na samit dostupna je na linku: https://openworldsummit.com/registration/