1 Novembra, 2017

Međunarodni festival folklora Burgas, Bugarska (20 – 24. 8. 2018. godine)

{loadposition like}

Federalnom ministarstvu kulture i sporta, posredstvom Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine, dostavljena je informacija u vezi sa održavanjem Međunarodnog festivala folklora Burgas, Bugarska.

Rok za prijavu: 20. 2. 2018. godine

Ovaj najstariji festival folklora u Bugarskoj će se održati od 20. do 24. 8. 2018. godine pod nazivom „Za očuvanje zaostavštine naših predaka i prenošenje iste na našu djecu“.

Prvi međunarodni festival folklora u Burgasu je održan 1965. godine i od tada je postigao veliki međunarodni uspjeh.

Festival je primljen u Međunarodnu organizaciju festivala CIOFF 1978. godine, a od 2001. godine festival je član Međunarodne mreže festivala i događaja IFEA.                                                                             

Zainteresirane organizacije, udruženja i foklorna društva iz Bosne i Hercegovine trebaju dostaviti svoje prijave do 20. 2. 2018. godine.                                                      

Detaljne informacije o uvjetima učešća na ovom festivalu i načinu apliciranja dostupne su na e-mail adresi: mff_burgas@abv.bg.