5 Februara, 2014

Međunarodni festival bubnjeva i tradicionalnih umjetnosti, 18-25. april 2014. godine, Kairo, Egipat

Federalnom ministarstvu kulture i sporta, posredstvom Ministarstva vanjskih poslova Bosne i Hercegovine, dostavljena je informacija u vezi sa održavanjem Međunarodnog festivala bubnjeva i tradicionalnih umjetnosti, koji će se održati u Kairu od 18. do 25. aprila 2014. godine.

Poziv za učešće upućen je i muzičarima iz Bosne i Hercegovine.

Krajnji rok za prijavu je 01. mart 2014. godine.

Festival je namijenjen folklornim umjetnicima i plesnim skupinama, koji su zainteresirani za temu „Bubnjevi za mir“.

Svaka skupina može imati do deset članova, uključujući administrativno osoblje.

Cilj ovog festivala je poziv na mir i ljudsku komunikaciju korištenjem jezika bubnjeva i tradicijske umjetnosti te predstavljanje različitih svjetskih kultura.

Detaljne informacije o ovom međunarodnom festivalu dostupne su na e-mail adresi: egycultexchange@gmail.com , telefonu: 002 02 37485603 ili faxu: 002 02 37486715.

{loadposition like}