28 Januara, 2021

Međunarodni dječiji likovni konkurs – Mali bitoljski Montmartr 2021.

Federalnom ministarstvu kulture i sporta, posredstvom Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine, dostavljena je informacija u vezi s tradicionalnom dječijom likovnom manifestacijom  “Mali bitoljski Montmartr”, koja se svake godine u periodu od 23. do 30. 05. održava u Bitolju, Sjeverna Makedonija.

Djeca i mladi u dobi od 4 do 20 godina se mogu prijaviti za učešće u likovnoj koliniji i izložbi koje se organiziraju u okviru ove manifestacije i to najkasnije do 20. 02. 2021. godine. Teme, materijali i tehnike su slobodni.

Detaljnije informacije o navedenom likovnom konkursu nalaze se na web stranici: www.smallmontmartreofbitola.com