Kontakt

 

  telefon fax

Centrala

033 254-100

033 226-675

Kabinet ministra

sekretarica
(033 254-103)
odnosi s javnošću
(033 254-108)


033 254-151

033 254-151

Sekretar ministarstva

033 254-153

033 254-151

Sektor za kulturno-historijsko naslijeđe i kulturu

033 254-188

033 226-675

Sektor za mlade

033 254-158

033 226-675

Sektor za sport

033 254-100

033 226-675

Sektor za ekonomsko-finansijske, pravne i opšte poslove

računovodstvo
(033 254-161)
pravna služba
(033 254-193)

 033 226-675

Zavod za zaštitu spomenika

033 254-131

033 254-181

© 2019 Federalno ministarstvo kulture i sporta. Sva prava pridržana. Designed By ELUR d.o.o. Kiseljak