30 Maja, 2024

Informacija za „STRIP-KAIŠ 2024.“ – Međunarodni konkurs za djecu i mlade

Posredstvom Ministarstva vanjskih poslova BiH, Ambasada Republike Srbije u Bosni i Hercegovini dostavila je informaciju da će se u Dječjem kulturnom centru u Beogradu održati Festival devete umjetnosti u okviru kojeg se organizira Međunarodni konkurs za djecu i mlade od 5 do 18 godina, pod nazivom „STRIP KAIŠ.“

Za ovaj konkurs potrebno je da radovi ispunjavaju formu stripa – kaiša, dok su izbor teme i tehnike rada potpuno slobodni. Forma radova ne smije biti veća od 420 x 297 i individualni učesnici mogu poslati do tri rada u različitim likovnim tehnikama, a ustanove i asocijacije do 30 radova različitih autora. Pravo učešća na ovom konkursu imaju pojedinci, škole, dječiji likovni ateljei, dječji kulturni centri i slične ustanove s radovima autora starosne dobi od 5 do 18 godina. Radovi moraju biti originalni i nastali u 2023. i 2024. godini.

Rok za dostavu radova je 25. novembar 2024. godine.

Sve dodatne informacije, kao i formular za prijavu, možete potražiti na web stranici www.dkcb.rs .