28 Aprila, 2011

Info dani o mogućnostima finansiranja

Info dani o mogućnostima finansiranja projekata u okviru Programa EU – Kultura 2007-2013

 

Imajući u vidu da je Bosna i Hercegovina od 01. januara 2011. godine postala punopravni član programa Evropske unije “Kultura 2007-2013”, ovim putem Vas želimo informirati da kontakt tačka za kulturu Bosne i Hercegovine koja djeluje pri Ministarstvu civilnih poslova BiH, a u saradnji sa nadležnim entitetskim ministarstvima, u prvoj polovini 2011. godine planira održavanje  info dana o mogućnostima finansiranja projekata u okviru navedenog programa.

Na ovim događajima predstavnici javnih ustanova, nevladinog sektora, kao i privatne organizacije koje imaju primarnu djelatnost u oblasti kulture, imat će priliku da se detaljnije informiraju o mogućnostima učešća u EU programu Kultura 2007-2013.

Planirani info dani održat će se prema slijedećem rasporedu:

  • Sarajevo, 19. maja 2011. godine,
  • Banja Luka, 23. juna 2011. godine,
  • Brčko, 5. jula 2011. godine.

Na info danu u Sarajevu o navedenom programu govorit će predstavnici kontakt tačke za kulturu Srbije. Na info danu u Banjoj Luci govorit će predstavnici kontakt tačke za kulturu Slovenije. Na info danu u Brčkom govorit će predstavnici kontakt tačke za kulturu Hrvatske.

U periodu septembar – oktobar 2011. godine planirano je održavanje još tri info dana u slijedećim gradovima: Bihać, Višegrad i Mostar.

 

Svi zainteresirani treba da dostave prijavu najkasnije 10 dana prije održavanja planiranog info dana, kako bi im pravovremeno mogle biti dostavljene pozivnice.

Prijave se trebaju poslati putem faxa: 033 492 632 ili na e-mail:edin.veladzic@mcp.gov.ba

Broj učesnika je ograničen. Ukoliko budemo imali veći broj prijavljenih, prednost će imati oni koji su ranije dostavili prijavu te predstavnici organizacija koje nisu imale priliku učestvovati na nekom od ranijih seminara o EU programu Kultura 2007-2013.

 

Prijava učesnika za info dane o mogućnostima finansiranja projekata u okviru Programa KULTURA 2007-2013

 

Prijava treba da sadrži:

 

Ime i prezime

– Institucija iz koje dolazi

Kontakti:

– e-mail:

– telefon:

– fax:

Prijavljujem se za info dan koji će se održati u (zaokružiti):

  • Sarajevo, 19. maja 2011.
  • Banja Luka, 23. juna 2011.
  • Brčko, 05. jula 2011.