15 Maja, 2011

Info dan o mogućnostima finansiranja projekata u okviru Programa Evropske Unije Kultura 2007- 2013, Sarajevo, 19. maj 2011. godine.

Prvi od tri planirana info dana o mogućnostima finansiranja projekara u okviru programa Evropske unije Kultura 2007-2013 održan je 19. maja ove godine u Sarajevu. Predviđeno je da slični događaji budu održani u Banjaluci (23. juna 2011.) i Brčkom (5. jula 2011.).

infodaniPrvi info dan organizirala je Kulturna kontakt tačka Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine u saradnji sa Federalnim ministarstvom kulture i sporta i Ministarstvom prosvjete i kulture RS. Na ovim događajima predstavnici javnih ustanova, udruženja građana, nevladinog sektora i privatnih organizacija koje imaju primarnu djelatnost u oblasti kulture, imaju priliku detaljno se informirati o mogućnostima učešća u EU Programu Kultura 2007-2013. Program Kultura 2007-2013 je program Evropske unije koji ima za cilj unapređenje zajedničkog evropskog kulturnog prostora zasnovanog na zajedničkom kulturnom naslijeđu, jačanjem saradnje između kulturnih djelatnika, stvaralaca i institucija. Kulturna kontakt tačka predstavlja implementaciono tijelo Programa Kultura 2007 – 2013, koja u Bosni i Hercegovini djeluje na državnom i entitetskim nivoima.

Na info danu u Sarajevu o navedenom programu govorili su predstavnici Kulturne kontakt tačke Ministarstva kulture, informisanja i informacionog društva Republike Srbije. Info dan je organiziran radi razmjene informacija o strukturi i ciljevima Programa Kultura 2007-2013, novoj Kulturnoj strategiji Evropske komisije, konkursnim procedurama Programa te razmjeni iskustava. Na ovom info danu je bilo prisutno oko 60 predstavnika različitih orgnizacija koje djeluju u oblasti kulture. Učesnici su naglasili značaj organizacije ovakvih događaja te izrazili potrebu organiziranja većeg broja sličnih susreta sa predavačima iz zemalja učesnica Programa. Posebno su iskazali zadovoljstvo što je Bosna i Hercegovina pristupila Programu Kultura 2007-2013, jer je u pitanju drugi program Evropske unije u kojem je Bosna i Hercegovina stekla punopravan status, potpuno ravnopravan sa zemljama članicama EU.

U Programu Kultura 2007-2013 participira ukupno 36 država. Ukupan fond programa je 400 miliona eura, odnosno na godišnjem nivou između 45 i 50 miliona eura. Bosna i Hercegovina je od 01. januara 2011. godine punopravni član Programa Kultura 2007-2013.