11 Aprila, 2024

Fokus grupi prezentovani preliminarni nalazi provedene revizije učinka „Aktivnosti institucija na implementaciji Ciljeva održivog razvoja”

Ured za reviziju institucija u Federaciji BiH, shodno ovlaštenjima iz člana 14. Zakona o reviziji institucija u FBiH („Službene novine FBiH“, broj 22/06), proveo je reviziju učinka „Aktivnosti institucija na implementaciji Ciljeva održivog razvoja”.

Cilj revizije bio je ispitati efikasnost nadležnih institucija na osiguranju pretpostavki za implementaciju Ciljeva održivog razvoja, te ostvarenog napretka u njihovoj provedbi.

Uvažavajući značaj i kompleksnost teme, kao i potrebu za razmjenom znanja i iskustava, Ured za reviziju je 8. 4. 2024. godine u 9:30 sati, na Teams platformi, organiziovao Fokus grupu, na kojoj su  prezentovani preliminarni nalazi provedene revizije učinka, te je omogućeno sudionicima, da iznesu svoje komentare o predmetnoj temi.

U ime Federalnog ministarstva kulture i sporta Fokus grupi je prisustvovala Marija Brkan, pomoćnica ministrice za internu reviziju.