29 Decembra, 2016

Festival podunavskih zemalja “Iron Gate 2017 Kladovo” Republika Srbija (19 – 23. 7. 2017. godine)

{loadposition like}

Federalnom ministarstvu kulture i sporta, posredstvom Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine, dostavljena je informacija u vezi sa održavanjem festivala podunavskih zemalja “Iron Gate 2017 Kladovo”, koji će se održati u Kladovu (Republika Srbija), u periodu od 19. do 23. 7. 2017. godine.

U okviru programa predviđeni su kulturni programi, sportske manifestacije, izložbe, predstavljanje nacionalnih i lokalnih turističkih organizacija, Sajam malih i srednjih preduzeća, održavanje panela, a u centralnoj gradskoj zoni planirano je postavljanje 150 – 200 tipskih štandova, na kojima bi se učesnici festivala predstavili sa svojim postavkama.

Detaljne informacije o navedenom festivalu dostupne su na web stranici: http://www.irongatefest.com/