24 Augusta, 2023

Federalno ministarstvo kulture i sporta: Ministrica Sanja Vlaisavljević potpisala Ugovore o finansiranju sa korisnicima interventnih sredstava

Federalna ministrica kulture i sporta, Sanja Vlaisavljević potpisala je danas u Ministarstvu Ugovore o finansiranju projekata iz interventnih sredstava sa predstavnicima Udruženja za sport i rekreaciju invalida Općine Novi grad, Hrvatskog rukometnog kluba Grude, Crkve Presvetog Trojstva Novo Sarajevo, Javne ustanova Dom kulture Jajce, Kulturno umjetničkog društva Jajce, Udruženja „BANU“, Franjevačkog samostana Tolisa i Teniskog kluba Tenis PRO SARAJEVO.

Pri izboru korisnika Komisija za raspodjelu interventnih sredstava za transfere u 2023. godini uzela je u obzir kriterije hitnosti, nepredviđenosti i specifičnosti programa svih pristiglih aplikacija, te korisnicima dodijelila sredstva koja će biti namijenjena za sljedeće svrhe:

Tabela korisnika-interventna sredstva