24 Maja, 2018

DANI EUROPSKOG NASLIJEĐA 2018.: KONKURS ZA UČENIKE OSNOVNIH I SREDNJIH ŠKOLA

{loadposition like}

FEDERALNO MINISTARSTVO KULTURE I SPORTA
DANI EUROPSKOG NASLIJEĐA 2018.
MLADI I NASLIJEĐE

OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA
U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE

 danieunas.png

KONKURS ZA UČENIKE OSNOVNIH I SREDNJIH ŠKOLA
tema: „NAŠA BAŠTINA-SPOJ PROŠLOSTI I BUDUĆNOSTI“
LIKOVNI, LITERARNI, VIDEO, FOTOGRAFIJA I DOKUMENTARISTIČKI RADOVI

Poštovani,

Manifestacija Dani europskog naslijeđa se organizira u europskim zemljama i ima za cilj privući pažnju javnosti na potrebu i obavezu očuvanja zajedničke europske baštine.

Vijeće Europe je 2018. godinu proglasilo za Europsku godinu kulturne baštine. 50 europskih zemalja koje učestvuju na Danima europskog naslijeđa aktivno će dati doprinos Europskoj godini kulturne baštine.

Tokom 2018. godine slaviće se raznovrsno kulturno naslijeđe širom Europe na nacionalnom, regionalnom i lokalnom nivou.

Slogan za ovu godinu je: Naša baština: gdje se prošlost susreće sa budućnošću!

Ove godine manifestaciju Dani europskog naslijeđa Federalno ministarstvo kulture i sporta organiziraće u mjesecu septembru u općinama Kreševo, Kiseljak i Fojnica pod nazivom Naša Baština – Spoj prošlosti i budućnosti.

Edukativni program Mladi i naslijeđe je važan segment ove manifestacije koji podstiče mlade na očuvanje, brigu i ljubav za kulturno-historijsko naslijeđe Bosne i Hercegovine.

Zahvaljujući saradnji sa Ministarstvima obrazovanja, nauke, kulture i sporta, osnovnim i srednjim školama, kao i direktnim angažmanom nastavnika, podstičemo interes kod mladih za realizaciju programa Mladi i naslijeđe te od 1997. godine zajedno ostvarujemo ciljeve ovog Programa.

Sa zadovoljstvom Vas i ove godine pozivamo da se uključite u realizaciju programa Mladi i naslijeđe.

Tema ovogodišnjeg konkursa je Naša Baština – Spoj prošlosti i budućnosti.

Navedena tema treba da usmjeri pažnju učenika na bogatstvo kulturno-historijske i prirodne baštine kraja i okoline u kojoj žive.

Kulturno naslijeđe ima univerzalnu vrijednost za nas kao pojedince, zajednice i društvo. Važno je očuvati ga i prenijeti na buduće generacije.

Očekujemo da će tema podstaći učenike da razmišljaju o naslijeđu koje ih okružuje da istražuju i uče o vremenu, prostoru, življenju, graditeljstvu, rukotvorinama, pjesmi i igri.

Gdje se prošlost susreće sa sadašnjosti i koju ulogu ima naslijeđe u budućnosti?

Krajnji rok za dostavljanje učeničkih radova je petak, 29. 06. 2018. godine.,
na adresu Federalnog ministarstva kulture i sporta, Obala Maka Dizdara 2, Sarajevo.

S poštovanjem,

M I N I S T R I C A

Zora Dujmović

KONKURS „MLADI I NASLIJEDJE 2018“ – PREUZIMANJE (DOWNLOAD)

NATJEČAJ „MLADI I BAŠTINA 2018“ – PREUZIMANJE (DOWNLOAD)