28 Augusta, 2013

3. Međunarodni sajam knjiga, Baku, Republika Azerbejdžan

Rok za prijavu: 15. septembar 2013. godine

 

Federalnom ministarstvu kulture i sporta, posredstvom Ministarstva civilnih poslova BiH, dostavljena je informacija o održavanju 3. Međunarodnog sajma knjiga. Navedeni sajam knjiga će se održati u periodu od 23. do 25. septembra 2013. godine u Bakuu, Republika Azerbejdžan.

Prijave za učešće moraju biti dostavljene najkasnije do 15. septembra 2013. godine.

Detaljne informacije o ovom međunarodnom sajmu knjiga, uvjetima učešća i prijavni formular dostupne su na email adresi: nrtis@mct.gov.az