18 Oktobra, 2022

16. Međunarodna izložbe za djecu i mlade u Skoplju, Sjeverna Makedonija, poziv na konkurs

Federalnom ministarstvu kulture i sporta, posredstvom ambasade Bosne i Hercegovine u Skoplju, dostavljen je konkurs za učešće na Međunariodnim izložbama za djecu i mlade u Skoplju. Tekst konkursa prenosimo u cjelosti.

Obavještavamo da će se u Skoplju u novembru i decembru 2022. godine organizovati dvije Međunarodne izložbe za djecu i mlade.

  • Kompanija za upravljanje ambalažom ambalažnim otpadom “Euro-Ekopak” DOO – Skoplje u saradnji sa Dječjim umjetničkim centrom Republike Sjeverne Makedonije objavljuje konkurs za učešće na Međunarodnoj izložbi radova djece i mladih na temu:

“KREACIJA I STVARANJE RADOVA OD AMBALAŽNOG OTPADA-2022”

Ova dugogodišnja manifestacija prerasla je u prepoznatljiv događaj u podizanju javne svijesti mladih generacija sa porukom da je otpad iskoristiv materijal i resurs, te je integrisana u obrazovni proces Republike Sjeverne Makedonije. Kao i prethodnih godina, mladi će stvarajući kreacije od ambalažnog otpada javnosti poslati poruku da žele živjeti u čistom okolišu.

Uslovi učešća: Motivi, teme i materijali za rad izbor su učenika uz dogovor s mentorima profesorima likovnog odgoja u osnovnim školama (uzrast 11-14 godina) i srednjim školama (uzrast 15-18 godina).

Materijal za izradu: Plastične boce, limenke i ostali ambalažni otpad. Možete učestvovati sa skicama, crtežima, skulpturama i kolažima na papiru, kartonu (dimenzija bloka br. 5). kartonskim reljefima u plićem ili dubljem reljefu, te trodimenzionalnim skulpturama od različitih materijala dimenzija do 1,50 metara).

Rok za zaprimanje likovnih radova je 20. oktobar 2022. godine.

Slanje radova:

  • Radovi se mogu donijeti u Dječji umjetnički centar Udruga likovnih pedagoga, biblioteka “Drugarče – Kinoteka”, u ulici “Nikola Rusinski”-1, Karposh 3 – Skoplje
  • Poštom – možete poslati radove na papiru, blok broj 5: crteži, reljef – plitki kolaži i u kombiniranoj tehnici.
  • Slanjem slika radova putem email-a likovencentar@yahoo.com

Izložba će se pripremati od 5. do 12. novembra 2022. godine (sa štampanim katalozima, potvrdama o učeću i zahvalnicama)

Stročna komisija će izabrati: Grand-prix nagradu za najbolji grupni rad, nagrade za najbolja pojedinačna postignuća: osvojeno prvo, drugo i treće mjesto.

Otvorenje izložbe: Izložba se tradicionalno održava u kino – sali Kinoteke – zgrada biblioteke “Drugarče”, Karpos 3. Radovi će biti izloženi u galeriji Dječjeg centra Licovent, u istoj zgradi. O dodjeli nagrada, diploma i zahvalnica – učesnici će biti pravovremeno obaviješteni.

Ministarstvo okoliša i prostornog planiranja Republike Sjeverne Makedonije je generali pokrovitelj 16. Međunarodne izložbe za djecu i mlade

“FLORA I FAUNA-IZVOR ŽIVOTA I LJEPOTE”

Uslovi učešća: likovni radovi na temu zaštite okoliša u urbanom prostoru, flore i faune i slično. Podtema „Čovjek i priroda“.

Pozivaju se učesnici da šalju radove sa pozitivnim ili negativnim primjerima iz svoje neposredne okoline – okoliša prirode. Poželjno je da radovi ne budu veći od 70 x 50 cm.

Rok za dostavu radova je 20. novembar 2022. godine.

Pravo učešća imaju dobne kategorije od 5 do 24 godine (dječji vrtići, osnovne, srednje i strukovno-umjetničke škole, studenti svih fakulteta u zemlji i inostranstvu). Ustanova može poslati najviše 30 radova (ukupno jedan ili više mentora); Individualno učešće jednog sudionika – prijava roditelja.

Radovi se mogu slati poštom na adresu: Dječji umjetnički centar – Skoplje, Udruženje likovnih pedagoga, 1020 Karpoš 3, poštanski pretinac: 75, Općina Karpoš – Grad Skoplje”.

Slike likovnih radova također možete poslati na e-mail: likovencentar@yahoo.com 

Izložba će biti organizovana povodom Svjetskog dana planina, 11. Decembra 2022.godine.

Za sve ostale informacije o izložbama i učešću možete dobiti putem telefona: +389 76 987 024 ili +389 77 904 609,