Program utroška sredstava za 2014

Program utroška sredstava za 2014 godinu

  1. Odluka o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava tekućih transfera utvrđenih Budžetom FBiH za 2014. godinu Federalnom ministarstvu kulture i sporta (Bosanski jezik / Hrvatski jezik / Srpski jezik )
© 2019 Federalno ministarstvo kulture i sporta. Sva prava pridržana. Designed By ELUR d.o.o. Kiseljak