новембар 1, 2023

Први пут у Федералном министарству културе и спорта расписан Tрансфер за подршку мобилности умјетника

Федерално министарство културе и спорта покренуло је по први пута Tрансфер за подршку мобилности умјетника, чији је циљ осигурати подршку умјетницима у професионалном развоју особне умјетничке праксе и јачању особних професионалних капацитета, с посебним акцентом на младим умјетницима. Трансфер доприноси размјени, сарадњи и повезивању професионалних односа с умјетницима из Босне и Херцеговине и изван државе.

 

Слиједећи препоруку број 9. ревизије учинка за 2022. годину, у којој је наведено да је Министарство одређено као институција одговорна за координацију и да је носилац имплементације мјера за развој подузетништва креативног сектора, у протеклих шест мјесеци интензивно се радили на успостављању овог Трансфера, који недвојбено даје подршку креативном, неовисном сектору и појединцима лично, како би свој креативни учинак што више развијали.

 

Укупна средства Трансфера у износу од 100.000,00 КМ бит ће распоређена путем Јавног позива, на који могу аплицирати пунољетни умјетници с пребивалиштем у Федерацији Босне и Херцеговине за пројекте у области ликовне умјетности, књижевности, музике, позоришта и сцене, плеса, стрипа, фотографије, филма и дизајна. Подршка ће се додјељивати за покривање трошкова превоза и смјештаја унутар и изван Босне и Херцеговине.

С циљем јачања, унапређења и афирмације умјетничке сцене у мање развијеним срединама, средства ће бити усмјерена и за подршку стваралаштву младих и неафирмисаних умјетника у различитим градовима БиХ.

Умјетнички пројекти који могу добити подршку су изложбе, промоције, концерти, представе, аудио-визуалне пројекције и слично. На овај начин бит ће остварено повезивање и умрежавање умјетника с институцијама, удружењма, фондацијама и другим умјетницима из исте или сродне области, као и представљање нових идеја, али и развој умјетничке сцене у мање развијеним срединама.

Детаљне информације о овом Трансферу, као и критерији за аплицирање на Јавни позив доступни су на службеној мрежној страници Федералног министарства културе и спорта.