новембар 9, 2023

Неум: Представници Завода завода за заштиту споменика присуствовали конференцији „4. Дани Инфраструктуре просторних података Федерације Босне и Херцеговине”

Конференција „4. Дани Инфраструктуре просторних података Федерације Босне и Херцеговине“ одржана је у Неуму 26. и 27. 10. 2023. године у организацији Федералне управе за геодетске и имовинско-правне послове, координационог тијела Инфраструктуре просторних података у Федерацији БиХ.

Предавања су, у четири сесије, одржали предавачи из БиХ, Хрватске, Словеније, Холандије и Шведске, а циљ конференције био је преглед и упознавање са напретком у пољу ИПП ФБиХ, презентација радова субјеката као и размјена мишљења судионика.

Завод за заштиту споменика ФБиХ је почео активности на припреми података заводског Регистра заштићених и евидентираних добара културно-историјског насљеђа како би се могли презентовати на Геопорталу ИПП ФБиХ. На тај начин омогућит ће се проналажење и преглед података што ће допринијети и ефикаснијој заштити насљеђа. Прва активност је израда акционог плана на нивоу институције и подузимање мјера едукације упосленика у сарадњи са Федералном управом за геодетске и имовинско-правне послове.

Конференцији Дани Инфраструктуре просторних података први пут су присуствовале упосленице Завода, виша стручна сарадница за археолошко и градитељско насљеђе, Азра Туновић и виша референтица за информационо-документационе послове, Орнела Резиновић.