јануар 16, 2024

Завод за заштиту споменика: Редован конзерваторски надзор над радовима санације, рестаурације и доградње хотела Неретва у Мостару

У току је извођење III фазе радова на санацији, рестаурацији и доградњи хотела “Неретва” у Мостару. Радови се изводе у складу са пројектном документацијом “Главни пројекат санације, рестаурације, доградње и ревитализације хотела Неретва у Мостару” (“ГРУПА АРХ” д.о.о. Сарајево), смјерницама Завода за заштиту споменика и према предвиђеној динамици.

Фасада хотела “Неретва” изведена у псеудо-маурском стилу богато је украшена бројним декоративним елементима којима је, у овој фази радова, посвећена посебна пажња. То подразумијева узимање отисака са оригиналних декоративних елемената, израду калупа и шаблона помоћу којих се израђују недостајући елементи.

Конзерваторски надзор извршила је стручна савјетница за градитељско и археолошко наслијеђе, Ламија Абдијевић.