новембар 22, 2023

Завод за заштиту споменика: конзерваторски надзор на националном споменику „Кућа Нурије Поздерца“ у Цазину

На основу Стручног мишљења бр. 07-36-4-884-1/21 од 26.2.2021. године на Главни пројект реконструкције Куће Нурије Поздерца у Цазину и законској надлежности врши се редован конзерваторски надзор над извођењем радова.

Пројектном документацијом обухваћени су радови на конструктивној консолидацији, конзервацији и рестаурацији затеченог стања објекта и посебно потребне дјеломичне конструктивне интервенције за потребе предвиђене санације.

Стање објекта захтијева радикалније захвате у нивоу подрума произашлих из нарушеног конструктивног система усљед деформацијских помјерања. С тим у вези, савременим материјалима се дјелује у зони темеља и приземља не нарушавајући концепт постојеће зидане конструкције и конструктивног система спрата и кровишта.