Интерна ревизија је функционално и организацијски независна функција у односу на све остале организацијске дијелове Министарства.

Своју независност и објективност темељи на давању стручног мишљења, савјета и препорука креираних с циљем да се дода вриједност, унаприједи пословање и остваре циљеви оснивања Министарства.

Интерна ревизија осигурава руководитељу Министарства, и руководитељима свих организацијских јединица Министарства, независно и објективно мишљење о адекватности и ефикасности система унутрашњих контрола, стању пословних функција и пословним ризицима презентирањем одговарајућих извјештаја, препорука и савјета.

 

Помоћница министрице: Марија Бркан

Телефонт: +387 33 254 147