Сектор за спорт обавља управне, стручне и друге послове који се односе на координацију у области спорта у Федерацији, и то: материјалном подршком и програмима развоја учествује у стварању опћих и посебних увјета за спортске активности, спортско напредовање и усавршавање, материјално и друштвено стимулирање у сврху остваривања врхунских резултата, утврђује стратегије и програме развоја спорта у Федерацији, иницира и учествује у изради закона и других прописа из области спорта, предлаже категоризацију спортских објеката, води регистар страних држављана спортиста и спортских стручњака, координира послове и пројекте међународне сарадње у области спорта, остварује сарадњу са надлежним органима управе, спортским савезима и другим организацијама и институцијама у спорту, даје сагласност за организирање међународних спортских такмичења и спортских приредби, води базу података спортиста, тимова, спортских објеката, институција и манифестација спорта у Федерацији БиХ, припрема приједлоге планова средстава, приједлоге распоређивања средстава и изналази методе унапређивања расподјеле буџетских средстава за финансирање спорта у ФБиХ, израђује анализе, извјештаје, информације, елаборате, студије, програме, планове, процјене и друге стручне, информативне, планске, документационе и аналитичке материјале у области спорта, врши стручну обраду системских рјешења од значаја за спорт, утврђује приоритете и критерије за финансирање спортских институција и манифестација, врши и друге послове у вези са спортском дјелатношћу.

 

Помоћник министрице: Аднан Џиндо

Телефон: +387 33 254 106

Е-маил: Аднан.Џиндо@фмкс.гов.ба

 

Стручна савјетница за олимпијски и параолимпијски спорт: Семира Цхеикх Доммар

Телефон: +387 33 254 189

Е-маил: Семира.Цхеикх.Доммар@фмкс.гов.ба

 

Стручна савјетница за спортске објекте: Алма Курталић

Телефон: +387 33 254 190

Е-маил: Алма.Курталиц@фмкс.гов.ба

 

Стручни сарадник за спортску рекреацију, школски и универзитетски спорт: Марко Комшић

Телефон: +387 33 254 183

Е-маил: Марко Комшић@фмкс.гов.ба

 

Виша референтица за ажурирање документације из области спорта: Наташа Филиповић

Телефон: +387 33 254 178

Е-маил: Натаса.Филиповиц@фмкс.гов.ба