Сектор за младе обавља послове који се односе на: укупне институционалне механизме бриге власти према младима, сарадњу и координацију задатака са омладинским сектором и омладинским удружењима на истраживању о потребама и проблемима младих, као и на дефинисању и предлагању федералне стратегије према младима, успостављање и одржавање свеобухватне базе података о младима у сарадњи са другим институцијама у Федерацији БиХ, активности у вези информисања младих и јачања укључивања младих у процесе одлучивања, дефинисање, утврђивање и провођење програма дјеловања за младе у областима из надлежности Министарства, планирање посебних средстава при усвајању Буџета за извршавање задатака који произилазе из Закона о младима Федерације Босне и Херцеговине („Службене новине Федерације БиХ“, број: 36/10), праћење реализације постојећих програма у области младих на федералном нивоу, координирање међународне сарадње која се односи на младе, одређивање процедуре обуке и цертификације службеника за младе, израду анализа, извјештаја, информација, елабората, студија, програма, планова, процјена и других стручних, информативних, планских, документационих и аналитичких материјала у области младих, стручну обраду системских рјешења од значаја за младе, врши и друге послове у циљу заштите интереса младих.

 

Помоћник министрице: Адис Салкић

Телефон: +387 33 254 148

Е-маил: Адис.Салкиц@фмкс.гов.ба

 

Виши стручни сарадник за међународну сарадњу: Сенад Хашић

Телефон: +387 33 254 158

Е-маил: Сенад.Хасиц@фмкс.гов.ба

 

Стручни сарадник за омладинска удружења: Аднан Бектић

Телефон: +387 33 254 145

Е-маил: Аднан.Бектиц@фмкс.гов.ба

 

Виши референт за ажурирање документације из области омладинског сектора: Ханадин Басарић

Телефон: +387 33 254 158

Е-маил: Ханадин.Басариц@фмкс.гов.ба