јануар 24, 2024

Федерално министарство културе и спорта почело процес провођења Плана интегритета

Након што је Агенција за превенцију корупције и координацију борбе против корупције Босне и Херцеговине одобрила ажурирани План интегритета Федералног министарства културе и спорта, те министрица Влаисављевић донијела Одлуку о провођењу Плана интегритета, почео је процес његове имплементације.

На овај начин, Федерално министарство културе и спорта настоји имплементирати препоруке Уреда за ревизију институција у Федерацији Босне и Херцеговине за унапређење функционисања Министарства, те релевантне документе на нивоу Федерације Босне и Херцеговине.

Циљ процеса је унаприједити интегритет Федералног министарства културе и спорта, као и интегритет свих дјелатника и дјелатница Министарства.

Особа задужена за надзор над провођењем процеса је Сенад Хашић, дјелатник Федералног министарства културе и спорта.