јануар 19, 2024

Сједиште Владе ФБиХ: Представници Уреда за односе с jавношћу Владе ФБиХ и федералних министарстава о усаглашавању Комуникацијских акционих планова за 2024. годину

С циљем реализације Закључка Владе ФБиХ В. број 12/2024 од 9. 1. 2024. године, те усаглашавања Комуникацијских планова федералних министарстава за 2024. годину с Планом комуникација Владе Федерације БиХ, у сједишту Владе ФБиХ организован је састанак представника Уреда за односе с јавношћу Владе ФБиХ на челу с директорицом Самиром Демировић, с представницима министарстава.

У име Федералног министарства културе и спорта на састанку је судјеловала гласноговорница Мерима Дјерекарац.

Била је то прилика за размјену искустава упосленика задужених за односе с јавношћу с циљем унапређења сарадње и проактивног комуницирања.