Федерално министарство културе и спорта обавља управне, стручне и друге послове из надлежности Федерације који се односе на координацију у научно-истраживачкој дјелатности из области заштите и кориштења културно-историјског наслијеђа, музејској, архивској, библиотекарској, издавачкој, позоришној, музичкој, ликовној и филмској дјелатности, дјелатности установа, удружења, фондација и других правних лица у области умјетности, културе, спорта и младих, као и друге послове утврђене законом. У саставу Федералног министарства културе и спорта је и Завод за заштиту споменика.

Схема Министарства

 

Унутрашња организација Министарства:

  • Кабинет министрице
  • Сектор за културно-историјско наслијеђе и културу
  • Сектор за спорт
  • Сектор за младе
  • Сектор за економско-финансијске, правне и опће послове
  • Јединица интерне ревизије
  • Завод за заштиту споменика

Адреса и контакт Министарства: Обала Мака Диздара 2 71 000 Сарајево Телефон: +387 33 254 103 Фаx: +387 33 254 151 Е-маил: уред@фмкс.гов.ба