новембар 24, 2023

Стручни савјетник за заштиту културно-историјског наслијеђа и музејску дјелатност, Нусрет Чоло, судјеловао на научном скупу “Културна баштина Херцеговине између памћења и заборава”

Поводом тридесете годишњице рушења Старог моста, у организацији Факултета хуманистичких наука Универзитета „Џемал Биједић“, на прикладан начин у Мостару је 16. 11. 2023. године уприличен научни скуп под насловом “Културна баштина Херцеговине између памћења и заборава”, на којем је акценат био да се прикаже девастација културне баштине у Херцеговини, не само у периоду 1992-1995, већ у цјелокупној историји овог поднебља.

У раду Скупа учествовала су 22 научна и јавна радника, истраживача културно-историјске баштине, с босанскохерцеговачких универзитета, јавних институција и установа.

Теме које су том приликом презентоване обухватиле су сегменте и аспекте као што су: важност очувања културно-историјског насљеђа, аспекти нематеријалне и документарне културе, мотиви моста у књижевности, примјери девастације и секундарне употребе римске баштине, девастација амбијенталне цјелине Радимље, стање културне баштине некропола у Коњицу, стамбени фортификацијски објекти из османског периода, обнова утврда из тога доба, ревитализација градитељског насљеђа у вријеме херцеговачког санџака, деструкција мостарских џамија у периоду 1992-1995, девастација Музеја Херцеговине, страдање архивске грађе Архива Херцеговине и многе друге. На научном скупу Културна баштина Херцеговине између памћења и заборава као представник Федералног министарства културе и спорта учествовао је Нусрет Чоло с презентацијом на тему: Ревитализација градитељског наслијеђа у Херцеговачком санџаку према османским документима. Прелиминарна идеја овог научног скупа је била да се на темељу научних сазнања и објективних анализа, без субјективних примјеса, укаже на неке нове историјске чињенице, а потом да презентовани радови буду и публиковани у зборнику радова.