Федерално министарство културе и спорта у оквиру своје надлежности издаје сагласност за извоз и увоз умјетничких дјела и антиквитета.

Прописи на основу којих се издаје сагласност за извоз и увоз умјетничких дјела и антиквитета су:

–          Одлука о класификацији роба на режиме извоза и увоза (“Службени гласник БиХ”, бр. 22/98, 30/02 и 40/02);

–          Упутство о издавању дозвола за извоз и увоз умјетничких дјела и антиквитета (“Службени гласник БиХ”, број 41/02);

–          Правилник о поступку давања сагласности за издавање дозволе за извоз и увоз умјетничких дјела и антиквитета.