Јавни орган дужан је у оквиру својих могућности подузети потребне мјере пружања помоћи физичком или правном лицу које тражи да оствари своје право у смислу Закона о слободи приступа информацијама у Федерацији Босне и Херцеговине “Службене новине Федерације БиХ”, број: 32/01.

Свако физичко и правно лице има право приступа информацијама које су под контролом јавног органа, а сваки јавни орган има одговарајућу обавезу те информације саопштити подносиоцу захтјева за приступ информацијама.