октобар 5, 2023

Потписан Уговор за прву траншу за изградњу Олимпијског базена у Мостару

У Федералном министарству културе и спорта данас је свечано потписан Уговор о додјели финансијских средстава у износу од 1.600.000,00 КМ за прву траншу у сврху изградње Олимпијског базена у Мостару. Влада Федерације Босне и Херцеговине је на 353. сједници, одржаној 9. 3. 2023. године усвојила Одлуку о усвајању програма утрошка средстава с критеријима расподјеле средстава „Капитални трансфери другим нивоима власти и фондовима – Изградња базена Мостар“ у износу од осам милиона конвертибилних марака и тиме дала изниман подстицај спортској инфраструктури.
Уговор су потписали федерална министрица културе и спорта Сања Влаисављевић и Един Прашо, директор Дирекције за изградњу спортског центра у Мостару, која проводи поступак изградње те закључили како је ово тек један од многих будућих корака ка унапређењу и стварању условa за квалитетније и успјешније обављање спортских активности за наше спортисте, али и за све заинтересoване грађане и грађанке Града Мостара и цијеле Босне и Херцеговине.
Федерално министарство културе и спорта спремно је имплементирати и преостали износ средстава у складу са динамиком одвијања радова на изградњи Олимпијског базена у Мостару.