октобар 31, 2023

Помоћник министрице за младе Адис Салкић судјеловао на Форуму Министарства цивилних послова БиХ и међународних партнерских организација

Јучер је у Парламентарној скупштини Босне и Херцеговине одржан Форум Министарства цивилних послова БиХ са међународним партнерским организацијама укљученим у активности које су везане за питања младих у Босни и Херцеговини.

Састанку је у име Федералног министарства културе и спорта присуствовао Адис Салкић, помоћник министрице који се обратио у оквиру теме Преглед тренутних и будућих активности у омладинском сектору у БиХ и могућности унапређења сарадње.

У обраћању Салкић је истакао да је Влада Федерације БиХ донијела Одлуку о покретању процеса израде Стратегије за младе Федерације БиХ, те да ће Федерално министарство културе и спорта бити носилац овог процеса. Изразио је отвореност Министарства за сарадњу са свим заинтересованим актерима и информисао присутне да су већ у овај процес укључени Вијеће младих Федерације БиХ и Институт за развој младих “Култ“. Њиховим укључивањем осигурана је стручно-консултантска подршка цијелом процесу и успостављено партнерство с омладинским организацијама.

Федерално министарство културе и спорта настојат ће на адекватан начин да укључи све релевантне институције различитих нивоа власти, омладинске организације и оне које се баве питањима младих, како би мјере садржане у стратегији биле адекватне и како би получиле жељене резултате. Исходиште у изради овог документа биће ставови младих о њиховим проблемима, потребама и приједлозима рјешења која би допринијела стварању бољег амбијента за живот и развој младих у ФБиХ те је предвиђено њихово учешће током цјелокупног процеса.