децембар 18, 2023

Неум: Упосленици Завода завода за заштиту споменика учествовали у јавним консултацијама на изради прве Комуникацијске стратегије Завода и Програма рада 2024. – 2026. године

Упосленици Завода за заштиту споменика ФБиХ у периоду од 7. до 10.12. 2023. године учествовали су у јавним консултацијама у Неуму које су организоване у оквиру пројекта „Допринос мрежа организација цивилног друштва унапређењу културног насљеђа у БиХ” који финансира Европска унија. Имплементатори пројекта су Асоцијација за интеркултуралне активности и спашавање наслијеђа (Сарајево), Фондација Локалне Демократије (Сарајево), Удружење грађана “ДОН” (Приједор) и УГ “Толеранцијом против различитости ТоПееР” (Добој).

Јавне консултације су допринијеле квалитетнијем креирању Комуникацијске стратегије Завода те дефинисању радних циљева и визије за период 2024. – 2026. година. Састанци су, осим наведеног, имали за циљ дефинисање начина поновног повезивања као и договор за будућу сарадњу како у пројектима тако и на креирању годишњака Завода „Наше старине“.

Комуникацијска стратегија Завода дефинише општи и специфичне стратешке циљеве које ће бити могуће остварити, између осталог, и стратешким планирањем комуникацијских активности чија ће реализација имати за резултат повећану видљивост Завода. Израда и имплементација комуникацијске стратегије једна је од програмских активности која ће бити дефинисана Програмом рада Завода 2024 – 2026 чија имплементација почиње почетком 2024. године.