март 28, 2024

Мјере Федералног минстартва културе и спорта за обједињени Оперативни план Федерације БиХ за проведбу Гендер акционог плана Босне и Херцеговине за период 2023-2027 Гендер центра Федерације Босне и Херцеговине

Гендер акциони план Босне и Херцеговине за период 2023-2027 је оквирни стратешки документ који даје смјернице за израду оперативних планова на нивоу институције Босне и Херцеговине, Федерације Босне и Херцеговине као и Републике Српске. Федерално минстарство културе и спорта предложило је сљедеће мјере за обједињени Оперативни план Федерације БиХ за проведбу Гендер акционог плана Босне и Херцеговине за период 2023-2027 Гендер центра Федерације Босне и Херцеговине:

Мјера 1: Родно одговорно буџетирање (РОБ) – средства која се издвајају из буџета Министарства за пројекте који се тичу оснаживања жена (Показатељи успјеха из области културе: Удружења грађана Бери Се и Сахан из Сарајева – ручни рад, едукације за жене; Удружење Мотив из Горажда, Удружење Снага Тимуна из Тузле. Показатељи успјеха из области спорта: Женски рукометни клуб Груде (државне првакиње БиХ), Клуб сједеће одбојке Босна из Зенице (учешће у Европској лиги) и Женска репрезентација Одбојкашког савеза БиХ (пласирала се на Европско првенство);

Мјера 2: Основне и напредне обуке државних службеника на тему равноправности сполова и борбе против породичног насиља и насиља над женама (показатељ успјеха: број обука и ниво знања: 27.11.2023. Дјелатник Ханадин Басарић учествовао је на дводневној конференцији о мултидисциплинарној превенцији и борби против насиља у породици у организацији Гендер центра ФБиХ. Дјелатнице Бјанка Алајбеговић и Сања Арнаутовић пријављене су за едукацију Агенције за државну службу ФБиХ: Примјена прописа из области насиља према породици и насиља над женама; подршка имплементацији међународних и домаћих докумената Борба против говора мржње;

Мјера 3: Провођење промотивних активности и подизање свијести о важности равноправности и борбе против насиља (показатељ успјеха: број објава на wеб страници Министарства);

Мјера 4: Редовно праћење и примјена међународних и домаћих стандарда (Истанбулска конвенција, Еуропска конвенција о људским правима, Закон о равноправности сполова у БиХ, Конвенција о уклањању свих облика дискриминације жена, Гендер акцијски план БиХ, зборник Којег је рода сигурност?, публикација Кривична дјела силовања и осталог сексуалног насиља у БиХ Сарајевског отвореног центра, итд.);

Мјера 5: Координација и јачање сарадње међу институцијама и невладиним организацијама у превентивном дјеловању и поступању у случајевима насиља у породици и насиља над женама.

 

Након обједињених мјера и активности свих федералних министарстава документ ће бити финализован у форми Приједлог Оперативног плана за проведбу Гендер акционог плана Босне и Херцеговине у институцијама Федерације БиХ (2024-2027) и упућен Влади Федерације БиХ на усвајање.