мај 18, 2023

Мирела Милићевић Шечић у име Федералног министарства културе и спорта на састанку Радне групе за израду приједлога Акционог плана за имплементацију Стратегије културне политике у БиХ 2023 – 2026

У организацији Министарства цивилних послова Босне и Херцеговине у сриједу,17. 5. 2023. године, одржан је Други састанак Радне групе за израду приједлога Акционог плана за имплементацију Стратегије културне политике у БиХ 2023 – 2026.

У складу са Програмом рада Вијећа министара Босне и Херцеговине за 2021. годину, у којем је планирана израда новог Акционог плана, Министарство цивилних послова Босне и Херцеговине формирало је Радну групу која треба да сачини приједлог.

Радну групу чине представници свих министарстава културе у Босни Херцеговини. Јучерашњем састанку присуствовала је представница Федералног министарства културе и спорта, Мирела Милићевић Шечић.

Састанак је био прилика да се још једном подцрта важност рада на доношењу стратешких докумената који су, прије свега, неопходни носиоцима културних пројеката који аплицирају за средства из међународних фондова. На бројним међународним конкурсима од апликаната се захтијева да пројекти предложени за подршку буду усклађени са стратешким документима земље из које долазе.

С циљем да се омогући носиоцима пројеката у области културе доступност средствима подршке из међународних фондова организиран је рад на изради Акционог плана за имплементацију Стратегије културне политике у БиХ 2023 – 2026.

Подршку овим активностима даје Уред УНЕСЦО-а у Сарајеву.