март 6, 2024

Министрица Влаисављевић и представнице Удруже „Мали хероји“ и „Амбасадори олимпијских планина“ о инклузији дјеце с потешкоћама у развоју у културне и спортске активности

У Министарству је организован састанак министрице Сање Влаисављевић с представницама Удружења „Млади хероји“ и „Амбасадори олимпијских планина“, Амром Бубицом и Селмом Бојичић.

Тема састанка била је  идеја о сарадњи поменутих Удружења с Министарством, с циљем инклузије дјеце с потешкоћама у развоју у спортске активности прилагођење њиховим потребама што је у пракси истакле су гошће показало позитивне ефекте. Намјера заједничких пројеката је да, кроз различит спектар активности, дјеца с потешкоћама у развоју, али и њихове породице, „открију оснажујућу и исцјељујућу моћ физичке активности“, истакле су Бубица и Бојичић.

Министрица Влаисављевић указала је на важност уључивања дјеце с потешкоћама у развоју у све аспекте друштвеног живота, те истакла спремност Федералног министарства културе и спорта да у том процесу, у складу с могућностима, пружи пуну подршку.

Дјеца треба да су центар збивања и учествују у промјенама увјета живота, а надлежне институције треба да дају пуну подршку тим промјенама.