фебруар 21, 2024

Министарство: Састанак министрице Влаисављевић с представницима Управних одбора четири Фондације

У Федералном министарству културе и спорта организован је састанак министрице Сање Влаисављевић с члановима Управних одбора Фондације за кинематографију, Фондације за музичке, сценске и ликовне умјетности, Фондације за библиотекарску дјелатност и Фондације за издавачку дјелатност.

На састанку су учествовали и савјетница министрице Анита Влашић, помоћница за културу Мирела Милићевић Шечић и стручне савјетнице Тиџа Мекић и Сања Арнаутовић.

Био је ово први радни састанак с новоизабрањем члановима Управног одбора Фондације за кинематографију: Давидом Дамјановићем, Мирном Милановић-Лалић и Емином Ганић , те прилика да се договори будућа континуисана и конструктивна сарадња Министарства и фондација.

Упосленици Министарства задужени за праћење рада фондација су презентовали недостатке у раду и транспарентности јавног оглашавања законских и подзаконских аката фондација, као и потребу да неки застарјели акти претрпе квалитативне промјене.

Уједно, наглашена је потреба за стручним усавршавањем дјелатника, посебно у погледу јавних набавки, као и извршења препорука Комисије за надзор над законитошћу рада фондација.

Пред Фондацијом за кинематографију је велики изазов надилажења штете проузроковане нефункционисањем рада претходног сазива УО Фондације.

На крају, закључено је да сарадња Министарства и фондација мора бити знатно оснажена.