март 4, 2024

Информација о присуствовању Радном састанку Управног одбора Фондације за музичке, сценске и ликовне умјетности

Стручна савјетница за установе и удружења у области културе Сања Арнаутовић је дана 27.2.2024. године са почетком у 11.00 сати, присуствовала Радном састанку Управног одбора Фондације за музичке, сценске и ликовне умјетности у 2024. години.

Сједници су присуствовали: Армин Омеровић, предсједник, Мирослав Илић, члан, Мерима Ризвановић, стручна савјетница за финансијско-рачуноводствене послове Фондације и Аида Махић, стручна савјетница за правне и опште послове Фондације.

Састанак је организован у виду припреме за предстојећу сједницу а на састанку су се разматрали: План позиције Сервисирање послова Фондације МСЛ за 2024. годину, План јавних набавки и Годишњи извјештај о функционисању система финансијског управљања и контроле.

Након увида у радне верзије споменутих докумената, закључено је да је потребно додатно разрадити оба плана како би исти били уграђени у Приједлог програма утрошка средстава Фондације за музичке, сценске и ликовне умјетности за 2024. годину, а који ће бити једна од тачака Дневног реда предстојеће сједнице Управног одбора Фондације.

Додатно се појаснила и методологија израде и сачињавања Годишњег извјештаја о функционисању система финансијског управљања и контроле Фондације.