март 4, 2024

Информација о присуствовању конституирајућој и Првој сједници Управног одбора Фондације за кинематографију

У својству представника Федералног министарства културе и спорта, Мирела Милићевић Шечић, помоћница министрице, у петак, 23. 2. 2023. године, присуствовала је конституирајућој сједници Управног одбора Фондације за кинематографију и одмах након тога одржаној Првој сједници новог сазива. Сједницама су присуствовали: Давид Дамјановић, предсједник, Мирна Милановић Лалић, чланица и Емина Ганић, чланица, те упосленице Фондације Аида Махић и Мерима Ризвановић.

Конституирајућа сједница је имала три тачке дневног реда: Рјешење о разрјешењу привременог Управног одбора Фондације и Рјешење о именовању Управног одбора Фондације, те разматрање Правилника о раду.

Након конституирања одржана је Прва сједница Управног одбора Фондације са дневним редом:

  1. Допис Агенције за заштиту особних података

Закључено је да се одмах уклоне са wеб странице особни подаци из свих записника и рјешења Буџетске инспекције Федералног министарства финансија како је сугерирано у предметном допису Агенције.

2. Сарадња са Федералним министарством културе и спорта, Федералним министарством финансија и Правобранитељством

У циљу развоја добре сарадње са Федералним министарством културе и спорта треба одмах започети процес реализације измјена Правилника како је разговарано на заједничком састанку свих фондација са федералном министрицом културе и спорта, те до наредне седмице припремити приједлоге измјена Правилника и осталих подзаконских аката. Осим тога, треба договорити радни састанак у Федералном министарству финансија из разлога што се Фондација сусреће са озбиљним процесима које води Буџетска инспекција и који се морају рјешавати у наредном периоду.

3. Интернет страница Фондације

Договорено је да се одмах објави јавни оглас за ангажовање особе за одржавање wеб странице. Критерије за конкурс ће припремити Мирна Милановић-Лалић.

4. Додатно запослење у Фондацији

Размотрити могућност додатног запослења у Фондацији, по могућности секретара Фондације за шта треба направити приједлог измјене Правилника о раду.

5. Разно

Договорено да се извјештај о раду Фондације за претходну 2023. годину пошаље одмах члановима УО како би се могло доставити Федералном министарству културе и спорта ради слања на Владу ФБиХ.

Аида Махић је задужена да члановима Управног одбора пошаље све пуномоћи које су издате у претходном периоду и одмах откаже исте. Разговарано је о висини накнаде за рад у саставу УО те је договорено да се евентуално повећање усагласи са управним одборима све четири фондације.