октобар 30, 2023

Иницијатива Федералног министарства културе и спорта: По први пут покренута израда Стратегије за младе Федерације БиХ!

На приједлог Федералног министарства културе и спорта, Влада Федерације БиХ на данашњој је сједници у Сарајеву донијела Одлуку којом се, послије много година, покреће поступак израде Стратегије за младе Федерације БиХ до 2027. године.

Стратегија за младе секторски је стратешки документ Федерације БиХ који дефинира програмски приступ дјеловања према младима, што укључује дефинирање проблема и потреба младих, стратешке правце дјеловања, те циљеве стратегије и мјере за реализацију тих циљева. У процесу израде Стратегије за младе примјењиваће се кључни принципи израде стратешких докумената у Федерацији у складу са одредбама Уредбе о изради стратешких докумената у ФБиХ.

“Сретна сам што почетак мандата обиљежава активност на коју смо дуго чекали, а то је коначно дефинирање Стратегије за младе. Желим вјеровати да ћемо у предвиђеном и заданом року, заједно с осталим актерима понудити овај, за младе у ФБиХ, најважнији документ. Уједно желим захвалити запосленицима Министарства што нису одустали и што су са истим ентузијазмом и послије много година приступили покретању активности на изради Стратегије за младе Федерације БиХ!”, поручила је након данашње сједнице Владе ФБиХ, федерална министрица културе и спорта, Сања Влаисављевић.

Примарни закон којим се уређују питања од интереса за живот, положај и дјеловање младих људи у Федерацији БиХ је Закон о младима ФБиХ усвојен 2010. године. Усвајањем овог закона млади у Федерацији БиХ добили су законски оквир који је дефинирао њихову старосну доб и бројне механизме рада с младима, обавезао све нивое власти за бригу о младима и за то им дао прецизне начине дјеловања.

Такођер, закон је уредио област организирања младих кроз омладинска удружења и њихова представничка тијела, вијећа младих, те обавезао све нивое власти у Федерацији на планирање, израду и провођење стратегија према младима.

Одредбама овог закона стратегија према младима дефинира се као документ институција власти са програмским приступом дјеловањима према младима што укључује дефиниране проблеме и потребе младих, стратешке правце дјеловања, те циљеве стратегије и мјере за реализацију циљева стратегије. Такођер, прописује да сви нивои власти у Федерацији имају обавезе дефинирања, усвајања и провођења стратегија према младима.

Данас донесеном одлуком утврђено је да је носилац израде Стратегије Федерално министарство културе и спорта, које ће у року од 15 дана од дана ступања на снагу ове одлуке именовати интерресорну радну групу  за израду Стратегије. Такођер, Одлуком су утврђена министарства и други органи управе на нивоу Федерације БиХ који у оквиру својих надлежности, а у складу са одредбама Закона о младима ФБиХ, требају Министарству доставити приједлоге именовања представника у радну групу, најкасније у року од седам дана од дана ступања на снагу ове одлуке.

Федерално министарство културе и спорта координира и води процес израде Стратегије за младе, поштујући принцип хоризонталне и вертикалне координације, а рок за њену израду је шест мјесеци од дана ступања на снагу ове одлуке. Након проведених процедура израде Стратегије за младе и усаглашавања ставова свих актера који буду укључени у израду, усвојени приједлог ће се доставити на мишљење свим кантонима.

На приједлог Федералног министарства, Влада је данас закључком задужила сва федерална министарства, федералне управе и федералне управне организације да све податке о активностима које проводе за младе достављају Федералном министарству културе и спорта, које ће успоставити базу података и вршити информирање младих о мјерама и програмима које проводи Влада Федерације Босне и Херцеговине, у складу са Законом о младима ФБиХ.