септембар 8, 2023

За суфинансирање рада Јавног предузећа Филмски Центар Сарајево 200.000 КМ

За суфинансирање рада Јавног предузећа Филмски Центар Сарајево биће издвојено 200.000 КМ, одлучено је на 13. сједници Владе Федерације Босне и Херцеговине, организованој 7. 9. 2023. године.

Наиме, Влада Федерације Босне и Херцеговине донијела је Одлуку којом се усваја Програм утрошка средстава сa критеријима расподјеле средстава „Субвенције јавним предузећима – Суфинансирање рада Јавног предузећа Филмски Центар Сарајево за очување и заштиту филмске грађе“ Федералног министарства културе и спорта утврђен у Буџету ФБиХ за 2023. годину.

Средства се одобравају у сврху субвенционирања Јавног предузећа Филмски Центар Сарајево за очување и заштиту филмске грађе, а расподјела ће се вршити у складу са општим и посебним критеријима.

Сa корисником средстава, Федерално министарство културе и спорта закључиће уговор о начину и условима кориштења одобрених средстава, која ће бити исплаћена у року од 30 дана од дана потписивања уговора. Корисник је обавезан реализовати програм/пројекaт у предвиђеном року, односно најкасније до 31. 12. 2023. године. Такође, корисник је обавезан доставити Министарству извјештај сa комплетном документацијом о намјенском утрошку средстава у року од 15 дана од завршетка пројекта/програма.

Федерално министарство културе и спорта вршиће контролу намјенског утрошка одобрених средстава. Контрола ће се вршити на основу достављених извјештаја, а по потреби и непосредно код овог јавног предузећа.