Завод за заштиту споменика обавља стручне и друге послове који претежно захтијевају примјену стручних, научних и креативних метода рада и с њима повезаних управних послова у области заштите и кориштења културно-историјског наслијеђа: истражује, проучава, документује и обрађује прикупљене податке, валоризује и штити евидентиране објекте културно-историјског наслијеђа, израђује све прописане и стандардизоване програме заштите и кориштења објеката културно-историјског наслијеђа, архивира и чува документацију о објектима културно-историјског наслијеђа, утврђује мјере и увјете за будућу намјену, кориштење и управљање објектима културно-историјског наслијеђа, припрема програме санације, конзервације, рестаурације, реконструкције и рехабилитације објеката културно-историјског наслијеђа, врши надзор над реализирањем програма и пројеката заштите и кориштења објеката културно-историјског наслијеђа, даје мишљење на програме и пројекте заштите и кориштења објеката културно-хисторијског наслијеђа израђене од стране других физичких и правних лица, учествује у изради закона и других прописа у вези са заштитом и кориштењем културно-историјског наслијеђа, обавља и друге послове из области заштите и кориштења културно-историјског наслијеђа утврђене законом и другим прописима.

За извршавање послова из надлежности Завода формирају се сљедеће основне организационе јединице, и то:

  1. Одјељење за информационо-документационе и опће послове
  2. Одјељење за научно-истраживачки рад
  3. Одјељење за оперативно-техничку заштиту.

Директор Завода: Роберт Стергар

Телефон: +387 33 254 180

Е-маил: завод@фмкс.гов.ба; Роберт.Стергар@фмкс.гов.ба

Виша референтица – техничка секретарица: Самира Агић

Телефон: +387 33 254 131

Фаx Завода за заштиту споменика: +387 33 254 181

Е-маил: Самира.Агиц@фмкс.гов.ба

Ођељење за информацијско-документацијске и опће послове

Стручна сарадница за информационо документационе послове: Орнела Резиновиц
Телефон: +387 33 254 175
Е-маил: Орнела.Резиновиц@фмкс.гов.ба

Виша референтица за обраду документације објеката културно-историјског наслијеђа: Сакиба Хрустић

Телефон: +387 33 254 169

Е-маил: Сакиба.Хрустиц@фмкс.гова.ба

Служба за научно-истраживачки рад

Начелница службе: Азра Лојо – Хајро

Телефон: +387 33 254 165

Е-маил: Азра.Лојо.Хајро@фмкс.гов.ба

Виши референт за техничко снимање објеката градитељског наслијеђа: Ћамил Куло

Телефон: +387 33 254 176

Е-маил: Цамил.Куло@фмкс.гов.ба

Одјељење за оперативно-техничку заштиту         

            

Помоћник директора: Азер Аличић

Телефон: +387 33 254 164

Е-маил: Азер.Алициц@фмкс.гова.ба

Стручна савјетница за градитељско и археолошко наслијеђе: Ламија Абдијевић

Телефон: +387 33 254  156

Е-маил: Ламија.Абдијевиц@фмкс.гова.ба

Стручна савјетница за градитељско и археолошко наслијеђе: Џенана Шаран

Телефон: +387 33 254 164

Е-маил: Дзенана.Саран@фмкс.гов.ба

Стручна савјетница за градитељско и археолошко наслијеђе: Азра Туновић

Телефон: +387 33 254 177

Е-маил: Азра.Туновиц@фмкс.гов.ба