новембар 22, 2023

Завод за заштиту споменика: Kонзерваторски надзор на објекту Зграде Крајинапутеви у Бихаћу

На основу Стручног мишљења бр. 07-40-4-5070-1/18 од 11.7.2018. а према достављеној техничкој документацији за санацију кровног покривача и фасаде објекта Зграда Крајинапутеви у Бихаћу, вршен је редован конзерваторски надзор над извођењем радова.

Након што је изведено предвиђено уклањање нестабилних дијелова фасаде те израда нових елемената по узору на оштећене затечене на објекту, као и рестаурација оштећене и стабилне архитектонске декорације, Завршна обрада, на коју је сагласност дао конзерваторски надзор, вршила се на цијелој површини фасаде. Замијењени су лимени опшави истака и вијенаца на цијелој површини објекта као и санација кровног покривача.

По завршетку радова извршен је преглед конзерваторско-рестаураторских радова и констатовано је да су предметне интервенције изведене квалитетно, а све према упутама конзерваторског надзора пратећи техничку документацију.