новембар 20, 2023

Завод за заштиту споменика: Пројекат текућег одржавања – замјена вањске столарије Завичајног музеја Високо

На основу детаљних смјерница Завода за заштиту споменика и израде огледних примјера профила,  израђена је вањска столарија – прозори на објекту Завичајног музеја у Високом. Оригинални прозори из 1902. године, „кутијасти“ дрвени с једноструким остакљењем, се због оштећења и немогућности репарације замјењују новоизрађеним који су техничка реплика оригиналних у смислу обликовно-стилских карактеристика, материјала, димензија профила и осталих елемената што је резултирало идентичним пропорцијама дрвених профила и остакљених површина. 

Након израде елабората о енергетској ефикасности објекта и обезбјеђењу средстава од Града Високог за прву фазу радова који обухватају замјену вањске столарије – прозора, директорица Музеја гђа. Ђенана Ганић је затражила од Завода смјернице као и надзор над извођењем радова.

Оригинални прозори су неколико пута рестаурирани а оријентисани на источну страну према улици Јалија су били великих оштећења усљед дјеловања атмосферилија и изложености саобраћају. Оптимално функционисање објекта, односно захтјеви за побољшањем енергетске ефикасности, узет је у обзир у замјени вањске столарије на начин да је неопходно да прозори буду израђени као реплика постојећих оригиналних прозора са остакљењем вањских крила термоизолационим стаклом док је унутрашње остакљење једноструко. Извођач радова је фирма Визија д.о.о. из Високог а радови на замјени вањске столарије – прозора завршиће у току мјесеца новембра.

Прва фаза обухвата репарацију и конзервацију једне позиције – прозора који је задржан оригиналан и улазних оригиналних врата која ће се радити према посебном Пројекту.