новембар 19, 2023

Завод за заштиту споменика: Прва фаза конзерваторско – рестаураторских радова на Старом граду у Градачцу

На Старом граду у Градачцу, националном споменику Босне и Херцеговине, отворени су конзерваторско-рестаураторски радови на фортификацијској кули (прва фаза). Отварању радова су присуствовали представници Општине Градачац, извођач радова, надзор и представник Завода за заштиту споменика у саставу Федералног министарства културе и спорта.

Радове изводи грађевинска компанија “НЕИМАРИ” д.о.о. Сарајево према пројектној документацију коју је израдио архитектонски атеље “АМБИЈЕНТ” д.о.о. Тузла.