новембар 19, 2023

Завод за заштиту споменика: Извођење радова текућег одржавања градитељске цјелине цркве св. Ћирила и Метода са Богословијом

Градитељска цјелина црква св. Ћирила и Метода са Богословијом у Сарајеву је национални споменик Босне и Херцеговине изграђен у аустроугарском периоду.

Тренутно је у току извођење радова текућег одржавања дијела источне фасаде на објекту Богословије. Претходно су изведени радови текућег одржавања на јужној, западној (укључујући и дио фасаде са дворишне стране) и већем дијелу источне фасаде. Радове изводи грађевинска компанија “НЕИМАРИ” д.о.о. Сарајево.