новембар 19, 2023

Завод за заштиту споменика: Активности обнове Хотела “Неретва”

Хотел “Неретва”, данас национални споменик Босне и Херцеговине, био је изграђен у псеудомаурском стилу, крајем XИX вијека. Претрпио је тешка оштећења у посљедњем рату због којих је досло до урушавања већег дијела објекта.

Прве двије фазе обнове завршене су у периоду 2018-2019. године. Радове на посљедњој трећој фази изводи грађевинска компанија „Грађевинар Фајић“ д.о.о. из Мостара, на основу пројектне документације израђене од стране фирме Група-Арх д.о.о. из Сарајева. Посебна пажња у овој фази посвећена је сачуваним изворним структурама (западна фасада и сјевероисточна “кула”) које су украшене богатом декоративном пластиком. Тренутно се ради на избору колорита фасаде.