мај 9, 2024

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЈА: Додатна појашњења апликантима за подношење пријава на Јавни позив за финансирање пројеката и програма из средстава дијела прихода остварених у Буџету Федерације Босне и Херцеговине темељем накнада за приређивање игара на срећу

Додатна појашњења апликантима за подношење пријава на Јавни позив за финансирање пројеката и програма из средстава дијела прихода остварених у Буџету Федерације Босне и Херцеговине темељем накнада за приређивање игара на срећу:

– Удружења грађана и хуманитарне организације регистроване у 2024. години немају право аплицирања;

– Доказ да одговорно лице корисника средстава није осуђивано за кривична дјела, осим за казнена дјела из области саобраћаја – Увјерење из МУП-а (оригинал или овјерена копија у опћини или нотарском уреду) не смије бити старије од шест мјесеци;

-У Напутку корисницима о нумерисању документације под редним бројем 13. Прихваћени извјештаји из ранијег периода за додијељена средства у складу са овом Уредбом могу се доставити потврде органа управе, Образац Комисије за  наџор над намјенским утрошком одобрених средстава остварених темељем накнада за приређивање игара на срећу или копија маила одговорног службеника Министарства у којем се налази обавјештење о прихваћању извјештаја.

– Средства ће бити додјељена у распону од:

4.000,00 КМ до 15.000,00 КМ за област „Промовиcање културе“,

4.000,00 КМ до 20.000,00 КМ за област „Промицање развоја професионалног и аматерског спорта с циљем повећања средстава фонда за награђивање за истакнуте спортске резултате“.